Over Teqser

Het grootste gedeelte van onze business bestaat uit het kopen van oude bedrijfs ICT hardware. Na jarenlang gewerkt te hebben nationaal en internationaal in de ITAD markt, heeft de ondernemer van Teqser besloten zijn kennis en ervaring om te zetten naar een bedrijf die waarde toevoegt aan bedrijven op de Nederlandse zakelijke markt.

Grondstoffen dreigen schaars te worden door een wereldwijd groeiende bevolking en toenemende welvaart. Hierdoor wordt het steeds belangrijker om bedrijf assets en grondstoffen zo efficiënt mogelijk te (her)gebruiken. Een circulaire economie, waarbij een duurzaam evenwicht tussen ecologie en economie ontstaat en waarbij producten en reststoffen waarde krijgen en opnieuw kunnen worden ingezet voor een tweede levenscyclus. 

Teqser streeft naar een circulaire economie en heeft hiervoor een organisatie opgezet die niet alleen controle uitvoert over het verwerkings- proces van overtollige ICT apparatuur, maar ook waar de producten uiteindelijk belanden. Teqser kan een 0% land waste figure vertonen. 

Hergebruik voor recycling.

''Nederland Circulair in 2050''

Wist u dat de overheid in Nederland ook streeft naar een Circulaire economie? Gelukkig worden hier al vroeg maat regelen voor genomen en zet de Nederlandse overheid alles op alles om dit te realiseren. Teqser is één van de initiatief nemers samen met (gelukkig) vele andere bedrijven die gaan helpen deze plannen te realiseren en zakelijke eindgebruikers de mogelijkheid te bieden om makkelijk en veilig circulair te ondernemen.    

Waarom is dit nodig? 
De wereldbevolking is afgelopen eeuw 38 keer meer materialen gaan gebruiken, 25 keer meer mineralen, 14 keer meer fossiele brandstoffen en nog vele meer. Deze groei is niet houdbaar en niet op te vangen voor de aarde. Hiervoor moeten maatregelen genomen. Teqser bied duurzame oplossingen omtrent ICT gebruik voor Zakelijk Nederland en werkt hard mee om de plannen van de overheid te realiseren. 

Klik hieronder of hiernaast om het volledige rapport te lezen. 

Copyright TEQSER B.V. - Alle rechten voorbehouden